Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

O společnosti F.M. Partner

Logo FMP

Firma F.M. Partner byla založena 21. prosince 1995. Těžiště naší firmy spočívá v činnosti pojišťovacího makléře, tzn. že pro naše klienty spravujeme veškerý pojistný zájem. Postupem času začala naše firma pro své klienty poskytovat ekonomické a organizační poradenství. Dále se velmi okrajově zabýváme zprostředkovatelskou činností a obchodem.

Pomůžeme Vám orientovat se v pojištění jak podnikatelské, tak i v soukromé oblasti. Budeme Vaším nestranným rádcem při posuzování a tvorbě návrhu optimální pojistné ochrany při rozhodování o účelnosti pojištění. V případě pojistné události poskytneme odbornou pomoc ve sporných případech hájíme zájmy svých klientů. Návrh pojistné ochrany musí splňovat všechny požadavky klienta a optimálně krýt riziko vzhledem k jeho potřebám, obchodnímu využití a finančním možnostem.

Úloha makléřské společnosti na pojistném trhu

Makléřská společnost plní roli zprostředkovatele mezi nabídkou a poptávkou na trhu pojištění. Na základě pověření poptává pro klienta na pojistném trhu vhodné pojistné produkty, Pojišťovací makléř je nezávislý na pojišťovnách.

Role zprostředkovatele se vyskytuje na trzích, kde se nabídka a poptávka přirozeně nepotkávají. Pojistný trh patří mezi tyto trhy. Pojistné produkty jsou mnohdy složitější a trh nabízí velké množství variant. Pro klienty je pak těžké se v této široké nabídce orientovat a vybrat produkt, který nejlépe pokrývá jeho potřeby. Některá rizika se klient ani sám neuvědomuje a podceňuje následky možných nahodilých událostí.

Na druhé straně pojistitelé obvykle neznají přesně situaci klienta a nemohou tak odpovídajícím způsobem reagovat na jeho potřeby. Každá pojišťovna se více či méně zaměřuje na určitou oblast a ne všechny její produkty jsou špičkové.

Kdo je pojišťovací makléř?

Pojišťovací makléř zastupuje svého klienta v jednání s pojišťovnami, vždy hájí jeho zájem a Zastupuje ho ve všech činnostech spjatých s pojištěním. Pojišťovací makléř spolupracuje s mnoha pojistiteli a pro svého klienta vybírá a sjednává pojištění za nejvýhodnějších podmínek. Pro svého klienta zajišťuje kompletní správu pojištění od sjednání pojištění přes jeho aktualizace až po vyřizování pojistných událostí. V současné době mají velkou roli na tuzemském i světovém pojišťovacím trhu.

Platíte za služby pojišťovacího makléře?

V případě zprostředkování pojištění pojišťovacím makléřem neplatíte žádnou částku za sjednání pojištění ani za správu. Veškeré služby pro pojištěného jsou po celou dobu platnosti pojištění zcela zdarma. Naše komplexní služby neznamenají pro klienta žádné dodatečné náklady. Makléř je, dle světových standardů odměňován formou provize, která je zahrnuta v ceně pojištění.

Co všechno zahrnuje činnost pojišťovacího makléře?

 • rozbor rizik
 • návrh optimálního řešení
 • zajištění nabídek vybraných pojišťoven
 • výběrové řízení
 • správa pojištění
 • likvidace pojistných událostí
 • monitorování pojistného trhu

Proč spolupracovat s makléři a ne přímo s pojišťovnami

 • Úspora času – komunikace jen s makléřem
 • Kvalitnější a komplexnější výběr produktu
 • Snížení administrativy, správu smluv zajišťuje makléř
 • Makléř není závislí na pojišťovnách, hájí zájmy klienta
 • Kompletní likvidace pojistných událostí

Jak komplexně řešit Váš pojistný program

Postup je přibližně následující:

 • osobní návštěva a seznámení se stávajícím pojištěním
 • vyhotovení souhrnné informace o stávajících pojistných smlouvách, včetně stručného zhodnocení
 • zvážení, zda se bude připravovat výběrové řízení na pojištění
 • vypovězení stávajících pojistných smluv
 • vyhotovení makléřské zprávy
 • oslovení vybraných pojišťoven
 • předání souhrnného materiálu o možnosti budoucího pojištění (nabídka pojištění)
 • volba budoucího pojistného programu
 • příprava nové(ých) pojistných smluv
 • správa pojistných smluv (aktuální změny a úpravy – nákup a prodej majetku a ostatní změny
 • likvidace případných pojistných událostí
 • aktuální informace o současné situaci na pojistném trhu

Média

Výpisy a osvědčení

Výpis z obchodního rejstříku

PF 2017
21.12.
Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku! Váš F.M.Partner

Allianz se stala vlastníkem akcií pojišťovny Wüstenrot
1.9.
Začátkem roku Allianz pojišťovna získala povolení České národní banky (ČNB) na nákup pojišťovací části finanční skupiny Wüstenrot. Vzhledem k tomu, že s akvizicí vyjádřil souhlas začátkem loňského prosince i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), stala se Allianz vlastníkem akcií životní i neživotní pojišťovny Wüstenrot. Součástí transakce je také strategické partnerství mezi Allianz pojišťovnou a bankovní částí skupiny Wüstenrot, která i nadále zůstala v rukou bývalých vlastníků. V současné době tak dochází k transferu smluv Wüstenrot pojišťovny a Wüstenrot životní pojijštovny do kmene Allianz pojišťovny. Nové partnerství umožňuje pojišťovně Allianz využívat k prodeji pojistných produktů i obchodní síť bankovní skupiny Wüstenrot. Ta bude naopak využívat sítě Allianz k prodeji svých hypotečních úvěrů a stavebního spoření.

Pojištění střetu se zvěří
1.8.
Střety automobilů se zvěří nejsou v České republice bohužel ničím výjimečným. Ročně pod koly aut zahynou tisíce zvířat a způsobené škody na vozidlech tak dosahují desítek ale i stovek tisíc korun. Vzhledem k tomu, že nehodám způsobeným střetem se zvířetem patří druhé místo v žebříčku dopravních nehod, rozhodně se vyplatí si toto riziko pojistit. Máte-li sjednané havarijní pojištění, jsou škody způsobené střetem se zvěří pojištěné. Pojišťovny kryjí jak škody, které na vozidle způsobí lesní zvěř (srnka, divočák, liška, zajíc apod.), tak škody způsobené domácím zvířetem (kráva, ovce apod.). „Kromě samotného střetu se zvířaty mohou být současně pojištěna rizika např. poškození a zničení zaparkovaného vozidla – třeba když kočka poškrábe kapotu, kuna překouše kabely, býk poškodí plechy vozidla apod.,” „V případě sražení domácího zvířete může získat odškodnění i majitel vozu, který nemá sjednané havarijní pojištění nebo připojištění pro případ poškození vozu zvířetem. Pokud se prokáže, že nehodu zavinilo zvíře, může poškozený motorista vymáhat škodu po majiteli domácího zvířete,” upozornil Milan Káňa z Kooperativy. Sražené zvíře neodvážejte Pokud budete mít tu smůlu a zvíře srazíte, nikdy se nesnažte je ze silnice sami odklízet. Jakmile to situace dovolí, je potřeba kontaktovat policisty na lince 158, kteří následně vyrozumí správce příslušné honitby, který se o zvěř postará. Důležité je pořídit si i fotodokumentaci místa střetu, poškozeného vozidla i sraženého zvířete, případně zajistit svědky. Doporučujeme proto také kontaktovat asistenční službu Vaší pojišťovny, kde Vám poradí jak postupovat. Zdroj: novinky.cz

COFACE
COFACE
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna
Triglav pojišťovna
Triglav pojišťovna
Česká pojišťovna
Česká pojišťovna
ACE European Group Ltd.
ACE European Group Ltd.
Hasičská vzájemná pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna